Výskum a vývoj

V posledných rokoch sa nám darí držať krok s významnými svetovými výrobcami tlačiarní. Našu ponuku rozširujeme ročne aj o viac než 50 nových typov alternatívnych tlačových kaziet pre najrôznejšie tlačové zariadenia a dá sa predpokladať, že tento trend bude naďalej pokračovať.

Výzkum a vývoj

Aby tak veľké množstvo noviniek nenarušilo štandardný chod výroby, musí byť výroba spoločne s oddelením výskumu a vývoja v dokonalej rovnováhe. Toho dosahujeme dodržovaním prísnych postupov a pravidiel, ktoré sú periodicky kontrolované a ich výsledky sú analyzované a evidované v informačnom systéme.

Od roku 2001 navyše všetky procesy prebiehajúce vo firme ABEL podliehajú prísnym požiadavkám systému riadenia kvality, ktorý je certifikovaný podľa medzinárodnej normy ČSN EN ISO 9001:2009. Od tej doby sme už úspešne prešli ďalšími dozorovými a recertifikačnými auditmi.

Náš obor je rovnako ako všetky ostatné v oblastiach informačných technológií závislý na inováciách. Od prvých rokov nášho pôsobenia na trhu sme neľutovali investovať nemalé prostriedky do rozvoja oddelenia výskumu a vývoja. To má dnes k dispozícii skúsený tím ľudí, vďaka ich invencii a potrebnému technickému zázemiu môžete napríklad aj doma alebo vo svojej kancelárii vytlačiť fotografiu v profesionálnej kvalite alternatívnymi kazetami ABEL na nami dodávanom fotopapieri Michelangelo.

Colour management system

Nové trendy v tlačových technológiách

V oblasti kancelárskej tlače dochádza k pomerne rýchlemu a dynamickému rozvoju. Nové technológie smerujú k ešte dokonalejším tlačovým výstupom a možno aj preto dochádza v posledných rokoch k veľmi razantnému rozvoju farebnej tlače. Neustále klesá cena farebných tlačiarní a laserová tlač sa tak stáva ďaleko dostupnejšou pre širší okruh spotrebiteľov.

Technológie farebnej tlače sú však ďaleko zložitejšie ako je tomu u tlače monochromatickej, a tak sú aj na náš výskum a vývoj kladené stále náročnejšie požiadavky. V oblasti výskumu preto spolupracujeme len s tými najspoľahlivejšími výrobcami a dodávateľmi tlačových komponentov z celého sveta, ktorí rovnako ako my vnímajú výrobu a renováciu kaziet ako úplne špecifický a sofistikovaný vedný obor.

Snažíme sa byť maximálne dôslední. Investujeme nemalé finančné prostriedky do neustáleho rozširovania a zdokonaľovania našich výrobných technológií. Oddelenie výskumu a vývoja sleduje každý detail, ktorý môže mať vplyv na Vašu spokojnosť. Skúmame kvalitu používaných komponentov aj jednotlivé výrobné postupy.


Informačné materiály

Katalog ke stažení Na základe vašej požiadavky vám budú úplne zadarmo zaslané kompletné materiály o našej spoločnosti zahŕňajúce cenníky, detailné informácie o spoločnosti a zmluvu o dielo.

Stiahnuť katalóg Zaslať materiály poštou